Miljø:
I pit / reparationszone samt ved tankning SKAL der benyttes miljøbakker/miljømåtter.
Der er affaldscontainere til deponerbart affald, samt opstillet miljø stationer til spildolie i pit området.

Brandsluknings udstyr:
Der skal som minimum være en 6 kg godkendt brandslukker i førerens pit/reparationszone.

Pit tildeling:
Pladsen er trang og for at der skal være plads til alle, er det yderst vigtigt, at I alle efterlever de anvisninger, I får fra pit folkene, da det er dem, der skal administrere de skærpede krav fra myndighederne og at de 3 meters fri afstand til nærmeste nabo overholdes.

Overnatning i Pit:
En servicevogn/beboelsesvogn + et værkstedstelt.
Andre overflødige køretøjer og trailere vil blive henvist til marken lige ved siden af. Pitfolkene henviser der til.
Der må kun være 2 overnattende gæster for hvert uddelt pitnummer (altså pr. pit)

Brændstof oplagring:
Der må maksimalt kun befinde sig 25 l brændstof pr pit + det der måtte befinde sig på køretøjet.
Der vil være en aflåst container til opbevaring af yderligere mængder, denne vil befinde sig nede bagerst i pitten.
Nøglen til container vil være at finde sekretariats vogn og kun muligt at komme til i dagtimerne. Man skal selv sørge for at afmærke sit brændstof tydeligt.

Grillplads:
Da brug af åben ild i pit ikke er tilladt, vil der være etableret et grill område til fri afbenyttelse samt borde og bænke. Det vil ligge lige op af pitområdet.
Håber jeres fulde forståelse trods udfordringer.
M.v.h. Mosten Mc