Mostens historie 1982 til 2018.

Mosten MC blev grundlagt i efteråret 1982. Klubben bestod dengang af 41 medlemmer, af begge køn, som stort set alle ejede en engelsk eller amerikansk motorcykel.
Mærker herfra er de eneste mc-mærker, der kan godkendes som medlemmernes mc-mærker.
En af grundene til at Mosten blev startet op var, at vi ville lave et Engelsk Træf med gang i.
Hovedparten af motorcyklerne i Mosten var dengang engelske, og vi kørte derfor til en del engelsk træf, bl.a. Albion Rally, BSA træf, Brittania Rally i Sverige og Engelsk Træf i Humburgsund i Norge. Alle sammen nogle rigtig gode og hyggelige træf på hver deres måde, men vi syntes tit, der manglede noget aktion, noget musik, underholdning, og noget at spise.
Der skete ofte det, at vi improviserede vores egen underholdning, som resulterede i en opsang fra værtsklubben. Det var her, vi fik skubbet til at komme i gang, da de opfordrede os til at lave et træf, som vi syntes det skulle være.
Vi skulle have fundet på et navn til klubben, og der kom mange navne frem på bordet, hvorefter der kom fra et fjernt hjørne i stuen i Spanghuse i Bode – Hvorfor ikke bare kaldte os for Mosten som vi altid har gjort. Selvfølgelig skal vi det.

Navnet blev herefter “Mosten MC”.
Navnet Mosten stammer fra et gammelt æblemosteri, som var beliggende i Allingåbro. Nogle stykker af klubbens veteraner havde, i en del år før klubbens oprindelse, et værksted på dette mosteri, og hver gang der skulle ske noget, eller vi skulle ud at køre tur eller andet, lød det: “Vi mødes i Mosten eller i mosteriet”. Der blev også ofte brugt vendinger som: “Det er dem oppe fra Mosten, der har lavet ballade på Laredo bar”, så derfor var det meget naturligt for os at bibeholde dette navn. Så navnet stammer rent faktisk fra æblemost.
I marts 1982 blev der rettet henvendelse til Rougsø kommune. Der blev anmodet om, om de kunne hjælpe med lokaler til klubhus. De var ikke afvisende, men vi skulle først fremsende klubbens vedtægter. Det var en forudsætning, at disse kunne godkendes af kommunen, inden vi kunne få stillet lokaler til rådighed.

Vi var ikke helt klar til kampen for klubhuset, så vi måtte i gang med at få stiftet en officiel klub, med navn, bestyrelse, og vedtægter m.m.
Den lokale Idrætshal i Allingåbro blev anvendt til stiftende generalforsamling med kaffe og blødt brød. Det var de færreste, der have plads til 40 m/k i stuen, eller på værelset hjemme hos forældrene, hvor de fleste stadig boede.
Klubben blev stiftet, og der blev valgt en bestyrelse, et træfudvalg, et klubhusudvalg og adskillige andre udvalg, og der blev lavet nogle vedtægter.
Der blev lavet en konkurrence om udformning af et klubmærke, og navn på klubben og der kom mange sjove forslag. Det, der blev valgt, var et Vincent mærke, som blev modificeret til et Mosten MC mærke.
De engelske og amerikanske flag på klubmærket, som er det ordinære klubmærke, symboliserer mc-mærkerne i klubben. På Engelsk Træf-mærkerne, er det engelsk og dansk flag som symboliserer, at det er et Engelsk Træf afholdt i Danmark, men dette er ikke klubbens officielle klubmærke. Det anvendes kun i forbindelse med Engelsk Træf.
Engelsk Træf, som var en af grundstenene til opstarten af klubben, skulle arrangere. Så træf- udvalget havde travlt, men problemet var bare, hvor i alverden skulle vi afholde det. Det lokale sports-stadion blev overvejet, men nej. Den lokale skydebane uden for byen blev overvejet. Det var et udmærket sted til formålet, men der var hverken den ene eller anden form for facilitet, og da vi ikke havde andre muligheder, arbejdede vi videre med dette, indtil et evt. alternativ kom.
Hele vinteren 1982-83 var vi rundt omkring for at se på forskellige klublokaler/huse.
Den nuværende brandstation midt i Allingåbro blev besigtiget, udmærket til formålet, men uheldig placering.
En gammel skole midt i Bode blev besigtiget, et stort hus i Spidsborg/Allingåbro blev besigtiget, samt adskillige andre ejendomme.
Et af medlemmerne (Bøffen) som boede ude på Bode Engvej, gik af og til måneskins tur i Bode Enge, og kom her forbi det, der i dag huser Mosten MC (på Bode Engvej).
Han gjorde på et tidspunkt opmærksom på, at der var en mulighed for dette som klubhus, men egentlig troede han ikke rigtigt på, at det kunne anvendes, da det simpelt hen var for dårligt. Han ville næsten ikke være bekendt, at foreslå det som klubhus, men efterhånden som muligheder svandt ind, kom han ud af busken med det. På det tidspunkt var ejendommen tilgroet, gavlen og den ene side af huset var styrtet sammen, det var det værste gang lort, uden el, uden vand og toilet besøget skulle foregå i en spand.
Det var den lokale læge doktor Frøkjær i Allingåbro, som var ejer af stedet. Han blev kontaktet, og gav os lov til kvit og frit at anvende huset og de 8 dtl. skov. Han tvivlede dog på, at vi kunne bruge det til noget som helst, men hvis vi havde mod på det, så god fornøjelse – den eneste betingelse han stillede var, at vi ikke måtte skade hans træer på de 8 tdl.
Vi gik på med krum ryg og strakt hals for at få sat lidt skik på sagerne. De mure, der var styrtet sammen, blev rejst igen med de materialer, der lå omkring dem. Gulve blev brækket op, jord kørt ud og nyt gulv støbt. Mure blev væltet og nye sat op. Der blev lagt el ind, og sidst men ikke mindst, blev der etableret en bar. Vand måtte vi have med hjemme fra til kaffen, og toiletbesøget måtte udføres i et nærliggende brændeskur i en spand, bag nogle plader. Det hele var fantastisk.
I løbet af meget kort tid kom det til at ligne noget, nyt blev det ikke, men vi var meget godt tilfreds med vores nye klubhus, hyggeligt var det nu.

Omgivelserne omkring huset blev ordnet, så vi kunne få lavet en bålplads, og få sået noget græs.
De 8 tdl. skov som hørte til ejendommen, havde ikke haft de allerbedste betingelser for at gro, så adskillige af dem var gået ud. Alle de bare pletter i skoven planerede vi og fik sået noget græs, så området kunne anvendes til træf-og campingplads ca. 2 mdr. senere.
Med opstarten af det første Engelsk Træf havde vi stor hjælp fra bl.a. brd. Kyhn og Frode Sørensen, som begge hjalp med adresser på engelskkørende personer, desuden Triumph klubben i Danmark og Sverige var behjælpelige med deres adresser.
Dette betød, at vi allerede det første år kunne henvende os til de potentielle træf deltagere, som vi søgte til vores Engelsk Træf. Herved fik vi opbygget en database med de deltagere, som efterhånden nu er kommet gennem mange år, og som nu har overført det til generationen efter dem.
Til det første træf i 1983 kom der ca. 125 engelske motorcykler. Det syntes vi var utroligt flot.
Med tiden er deltagerantallet vokset, og i 2004 toppede deltagerantallet med ca. 850 engelske motorcykler, siden er det faldet, men har i mange år ligget på omkring 200 – 300 cykler.
Foruden Engelsk Træf, afholdte vi i mange år en sommerfest kaldet “Most Party”. Dette lå den første weekend i industriferien, hvor vi alle havde fri fra arbejde, og klar på at holde fest og gi´ den gas. Denne fest startede oprindelig nogle år inden Mostens officielle start, da der hver sommer kom nogle svenskere fra United MC i Karlskoga på besøg hos nogle af Most veteranerne i Allingåbro. På dette tidlige tidspunkt blev den senere “Most Party” afholdt i ”Las Vegas”, som er et forsamlingshus ude i en skov. Most Party var et party for alle, en lille hyggelig fest med live bands og lidt grillmad, og ingen restriktioner om mc- mærker. Det sidste Most Party blev afholdt i 1992 til fordel for klubhus byggeri, og senere opstart af Raceday, året efter at huset stod færdigt. (Se andet steds i folderen, hvorfor og hvordan Raceday startede)
I 1989 havde Mosten MC boet til leje på ejendommen i 7 år, og fik her mulighed for at erhverve sig ejendommen. Da vi efterhånden var faldet godt til på stedet, og ikke kunne forestille os Mosten i andre omgivelser, slog vi straks til. Dette gik imidlertid ikke så let som vi havde forventet, da det var en landbrugsejendom med landbrugspligt, (selvom der var træer på det hele) og da vi var en forening, måtte vi ikke erhverve os en ejendom med landbrugspligt. En masse skriveri, møder med mere, endte det med en dispensation fra diverse regulativer i loven om landbrugspligt. Den 27/10 1989 blev foreningen Mosten MC ejer af stedet og de 8 tdl. skov.
Fra 1989 til 1993 kørte klubben med de nævnte arrangementer, samt nogle små fester i ny og næ, og eftersom vi var blevet ejer af stedet, var der en del arbejde, der skulle laves. Skoven trængte til en kærlig hånd med udtynding med mere. Bygningerne var stadig noget gammelt lort, som vi lappede sammen, der hvor der var behov for det. Der blev blandt andet bygget helt ny skorsten, soverum og fjernsynsrum på 1. sal. Vand, som vi ikke havde haft til dagligt i 7 år, fik vi etableret fra naboen, og senere fra det kommunale vandværk. Der blev endda bygget et toilet med rindende vand og skyl, og det var nok klubbens pæneste lokale på det tidspunkt. Dette overlevede desværre kun i ca. 3 år til fordel for et nyt klubhus.
I 1993 gik Mosten MC ind i en ny epoke og tidsalder med nedrivningen af det gamle klubhus, og opbygningen af et nyt. (Se afsnittet nyt klubhus.)
Alt imens klubben er blevet startet og etableret, har medlemmerne deltaget i diverse træf, fester og mange andre MC relaterede ting.
Fra 1982 og op til i dag 2018, har klubben haft i alt 86 medlemmer, hvoraf 13 af de dengang 41 medlemmer, der startede klubben, stadig er aktive medlemmer. I dag er der 32 medlemmer i Mosten MC.
Alle er naturligvis altid velkomne til at kigge forbi i klubben til en kop kaffe og en pils, ring evt. først, eller kom på klubaftener, som er tirsdag fra kl. 19.00 og fredag fra kl. 16.00. Kør aldrig forbi, såfremt I kan se, at der er liv på adressen.
Såfremt I skulle mangle et sted at campere når I er på disse kanter, er I velkommen på Mostens udmærkede arealer. Der er toilet og bad til rådighed på campen i skoven, og er klubben, åben er I velkommen til at bruge den. Skal I på klubtur, så ring eller skriv, så stiller vi grillen frem til fri afbenyttelse.