der må kun anvendes 3×3 meter pavilloner, hvis man har flere, skal være 3 meter i mellem. dette er krav fra myndighederne.