Der vil være opstillet containere som skal benyttes